1234
5
فلت FPC

فلت FPC

فلت FPC

فلت FPC فاصله پیچ 0.5 میل تا 1.25 میل جهت ماشین آلات اداری، ماشین های چاپ و فرمان ماشین

قیمت: 0 تومان
مشخصات فنی کامل
فلت FFC

فلت FFC

فلت FFC

فلت FFC فاصله پیچ 0.5 میل تا 1.25 میل جهت ماشین های اداری، ماشین های چاپ و فلت فرمان ماشین

قیمت: 0 تومان
مشخصات فنی کامل
سوکت FPC

سوکت FPC

سوکت FPC

سوکت FPC فاصله پیچ 0.5 میل تا 1.25 میل جهت ماشین های اداری

قیمت: 0 تومان
مشخصات فنی کامل
سوکت FFC و FPC

سوکت FFC و FPC

سوکت FFC و FPC

سوکت FFC و FPC فاصله پیچ 0.5 میل تا 1.25 میل مخصوص ماشین های اداری و دستگاههای چاپ

قیمت: 0 تومان
مشخصات فنی کامل
میکروسوئیچ شیر اجاق

میکروسوئیچ شیر اجاق

میکروسوئیچ شیر اجاق

میکروسوئیچ مخصوص شیر اجاق

قیمت: 0 تومان
مشخصات فنی کامل
میکروسوئیچ دستگاه سبزی خردکن

میکروسوئیچ دستگاه سبزی خردکن

میکروسوئیچ دستگاه سبزی خردکن

میکروسوئیچ مخصوص دستگاه سبزی خردکن

قیمت: 0 تومان
مشخصات فنی کامل
1234
5