1
میکروسوئیچ جهت مصارف صنعتی

میکروسوئیچ جهت مصارف صنعتی

میکروسوئیچ جهت مصارف صنعتی

انواع میکروسوئیچ های اهرم دار و غلطک دار با تیغه های کوتاه و بلند

قیمت: 0 تومان
مشخصات فنی کامل
میکروسوئیچ شیر اجاق

میکروسوئیچ شیر اجاق

میکروسوئیچ شیر اجاق

میکروسوئیچ مخصوص شیر اجاق

قیمت: 0 تومان
مشخصات فنی کامل
میکروسوئیچ دستگاه سبزی خردکن

میکروسوئیچ دستگاه سبزی خردکن

میکروسوئیچ دستگاه سبزی خردکن

میکروسوئیچ مخصوص دستگاه سبزی خردکن

قیمت: 0 تومان
مشخصات فنی کامل
1