1
درایور 1000 پیکسل و 2000 پیکسل

درایور 1000 پیکسل و 2000 پیکسل

درایور 1000 پیکسل و 2000 پیکسل

درایور 1000 پیکسل و 2000 پیکسل جهت راه اندازی انواع پیکسل های LED RGB

قیمت: 0 تومان
مشخصات فنی کامل
LED پیکسلی RGB دایره ای 5 سانتی

LED پیکسلی RGB دایره ای 5 سانتی

LED پیکسلی RGB دایره ای 5 سانتی

LED پیکسلی RGB جهت نورپردازی Stage و نماهای ساختمان، تابلوهای تبلیغاتی پرده ای و تابلوهای چلینیوم و حروف برجسته واتر پروف

قیمت: 0 تومان
مشخصات فنی کامل
LED پیکسلی RGB دایره ای

LED پیکسلی RGB دایره ای

LED پیکسلی RGB دایره ای

LED پیکسلی RGB جهت نورپردازی Stage و نماهای ساختمان، تابلوهای تبلیغاتی پرده ای و تابلوهای چلینیوم و حروف برجسته

قیمت: 0 تومان
مشخصات فنی کامل
LED پیکسلی  RGB نواری

LED پیکسلی RGB نواری

LED پیکسلی RGB نواری

LED پیکسلی RGB جهت نورپردازی Stage و نماهای ساختمان، تابلوهای تبلیغاتی پرده ای و تابلوهای چلینیوم و حروف برجسته

قیمت: 0 تومان
مشخصات فنی کامل
LED پیکسلی RGB بلوکی

LED پیکسلی RGB بلوکی

LED پیکسلی RGB بلوکی

LED پیکسلی RGB جهت نورپردازی Stage و نماهای ساختمان، تابلوهای تبلیغاتی پرده ای و تابلوهای چلینیوم و حروف برجسته

قیمت: 0 تومان
مشخصات فنی کامل
LED پیکسلی RGB

LED پیکسلی RGB

LED پیکسلی RGB

LED پیکسلی RGB جهت نورپردازی Stage و نماهای ساختمان، تابلوهای تبلیغاتی پرده ای

قیمت: 0 تومان
مشخصات فنی کامل
1